Статья в газете «Волга»

http://1volga.ru/society/item/3196-sotsialnye-kommunikatsii-vsegda-aktualno-i-perspektivno