Baeva, L.V., Khrapov, S.A., Azhmukhamedov, I.M.
Lecture Notes in Networks and Systems, 2021, 155, стр. 714–723
Smart Technologies